Puentes

Projektet Puentes är ett kompositionsprojekt där fyra musiker samlas och för in sina influenser. Vi tänker oss att Flamencon är paraplyet under vilket vi samlar dessa influenser, så att själva den strikta flamencoformen löses upp till viss del. Vi vill undersöka vad som händer när vi släpper in andra musikaliska uttryck. Tanken är att samtidigt hålla oss inom flamencotraditionen, exempelvis rytmiskt och genom att vi använder en del traditionella melodier, men med nyskriven text. Texterna kommer övervägande att vara på spanska, svenska och arabiska, men andra språk kan komma till. Vår tanke är att varje musiker för in sina respektive traditioner och sitt eget uttryck, även om vi underkastar oss flamencons grundläggande beståndsdelar.

Vi vill bygga broar, inte murar. Vi tror det är ett viktigt arbete i världen idag. Vi bor i ett litet land långt norr i världen, men vår tanke är att varje människas vilja att bygga broar på den plats hon befinner sig, är värdefull. På så sätt bildas ringar på vattnet som sprider sig. Vi vill vara en del av denna rörelse. Texterna kommer i hög grad att präglas av denna tanke. En central text, som vi inte hunnit spelat in ännu, kan stå som programförklaring för projektet. Den sjungs på arabiska och spanska: 

Jag gick upp på det högsta berget, och jag ropade till världen:”Jag är född, därför har jag rätt att leva här”Det finns inget överlägset folk, alla är vi utvaldaKamrater, förlåt oss för dom tusentals brott som är begångna i denna villfarelseDet finns inget överlägset folk. Alla är vi utvalda

Utöver de sjungna texterna finns många instrumentala partier med både komponerat material och improvisation. 

Flamenco Singer, Oriental Singer, Singer/Songwriter