Qiyans Krets

Qiyans Krets

Gruppen Qiyans krets bildades 2005. I vår musik tar vi upp trådarna efter Qiyan, dessa sångerskor, improvisatriser, traditionsbärerskor och förnyerskor i det sefardiska, arabiska och västerländska musikarvet. I fantasifulla och omväxlande arrangemang blandas sakta skridande klagosånger, smyckade med orientaliska ornament, med rytmiska, snabba medryckande stycken på harpa, flöjter, pipor och slagverk.

Vi väver en väv av klanger och bilder ur vårt medeltida arv, med pärlor från när och fjärran och garn färgat av tusenårig historia. 

De verkliga Qiyan var slavinnor av olika etnisk härkomst, men av ett mycket speciellt slag: de var högt utbildade musiker/lyriker/dansare som i gamla tider underhöll furstar och deras gäster vid de muslimska hoven. Genom qiyan fick dåtidens kompositörer sina verk framförda. Den virtuosa musiktraditionen vid hoven levde vidare och spreds genom dem. Ända upp till det medeltida Europa kom den, när de kristna furstarna allt eftersom erövrade de muslimska territorierna i Spanien/al-Andalus/Sefarad och som krigsbyte förde med sig qiyan tillbaka till sina egna hov.

Vi följer i Qiyans fotsteg, och gör med en säregen instrumentkombination och egna arrangemang, en fri tolkning av ett unikt kulturarv som förgrenar sig genom hela Europa ända till Mellanöstern.

10. Unknown Artist - Illustration From Codex Manesse - Burkart von Hohenfels, 14th Century

 Utöver vårt vanliga konsertprogram har vi även en föreställning, som skapades 2014 med stöd från Göteborgs kulturnämnd och kulturrådet:

I Sankta Helenas fotspår – en musikalisk pilgrimsresa

Qiyans krets har under åren samlat ihop musikaliskt material som förknippas med Europas pilgrimsleder och vallfartsorter, såväl i Norden som i södra Europa och Mellanöstern. Föreställningen handlar om Skövdes skyddshelgon Sankta Helena, också kallad Elin, som under 1100-talet företog en pilgrimsresa till ”det heliga landet”, efter att ha blivit anklagad för att ha dräpt sin svärson, som misshandlade hennes dotter. Då hon kom hem blev hon i sin tur mördad av svärsonenens familj. I vår fria version av berättelsen kommer Helena att under sin färd och sina äventyr träffa på olika människor, kulturer och musikstilar. Föreställningen består av musik, berättelse och scenisk gestaltning. Den är intressant i många olika aspekter i och med att den tar upp teman som kvinnomisshandel, landsflykt, blodshämnd och berör brödraskapet mellan religionerna judendom, kristendom och islam.

Vår pilgrimsmusik har rötter i Sverige så väl som utomlands, och vi använder oss av traditionella svenska folkinstrument i kombination med klassiska instrument (konsertharpa, konsertflöjt), medeltida instrument och instrument från Mellanöstern. Det blir en givande korsbefruktning.

 William of Aquitaine

Wilhelm av Akvitanien / William of Aquitaine
ROSEN OCH STJÄRNAN

kallas vårt spännande och mycket speciella julprogram. Ofta ingår körsamverkan här, där kören får lära sig delar av vår repertoar. Programmet innefattar arabiska Maria-sånger, spanska flamenco-inspirerade Villancicos (julsånger), några gamla nordiska julsånger, samt äldre europeisk julmusik.

Musik:

 

Flamenco Singer, Oriental Singer, Singer/Songwriter